Case Study: Quá trình tái cấu trúc – xây dựng thương hiệu cho Anh Xuyến

Case Study: Quá trình tái cấu trúc – xây dựng thương hiệu cho Anh Xuyến , trong bài viết này mình sẽ nói về phần nào đó quá trình mình đã gần như làm lại mọi thứ tại đây. Đây chỉ là case study của mình, nó có thể đúng hoặc sai, nó cũng được hình thành từ kinh nghiệm và những gì mình hiểu. Tất nhiên, mọi case study đều là tham khảo và bài viết này cũng là một bản báo cáo dành cho chính bản thân mình về những gì mình đã trả qua tại Thêu vi tính Anh Xuyến, hiện tại doanh nghiệp này đang trải qua một giai đoạn thay đổi và mình sẽ làm rất nhiều thứ khác.

Đọc tiếp Case Study: Quá trình tái cấu trúc – xây dựng thương hiệu cho Anh Xuyến

Một Studio nhỏ ở Sài Gòn.